Generators

/Generators

KOHLER GENSET

,

KOHLER GENSET

YANMAR 3TNV84T-KSA3

KOHLER 20EOZ

120/240V, 60HZ, SINGLE PHASE, 19KW

$7600.00

ISUZU 4LC1 GENSET

,

ISUZU GENSET

MODEL 4LC1, HOURS 10294

STAMFORD GENERATOR

240V, 60HZ, SINGLE PHASE, 20KW

$4,5000.00

Yanmar Model 3QM30F

,

Yanmar Model 3QM30F, Cont.Rating 18-HP, 1800-RPM, Max Rating 21-HP, 1800-RPM Engine  and generator are in working condition. $900.00

ID: 62